• Central

  Ngôi nhà mới cho cuộc sống số của gia đình bạn.

 • Backup Plus

  Bảo vệ và chia sẻ trọn vẹn cuộc sống số của bạn.

 • Desktop HDD

  Sức mạnh Tập trung Cho mọi Nhu cầu về lưu trữ.

 • Laptop SSHD

  Tăng cường hiệu suất hoạt động cho hệ thống của bạn.

 • Slim Portable

  Slim – Dòng ổ cứng siêu mỏng dành cho việc sao lưu dữ liệu của bạn.

1.VERTICAL BANNER 264x913px_VN